MİSAFİR AĞIRLAMA PROJESİ (MAP)

Home/PROJELERİMİZ/AMACA ÖZEL PROJELER/MİSAFİR AĞIRLAMA PROJESİ (MAP)
MİSAFİR AĞIRLAMA PROJESİ (MAP)2016-07-28T12:48:59+00:00

MİSAFİR AĞIRLAMA PROJESİ (MAP)

Bu proje oteller ve otel gibi müşterisini misafir olarak ağırlamak isteyen tüm kurumlar için hazırlanmıştır. Her kurum için proje aşamalarının içeriği değişmekle birlikte genel hatlarıyla proje şu şekildedir:

Misafir Ağırlama Projesi; proje öncesi, proje anı ve proje sonrası şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır. Kurumların mükemmel hizmet sunmalarını destekleyen ve geliştiren bir içeriğe sahiptir.

Bu projede hedef hizmet sunan kurumun müşteri algısını misafire dönüştürmek,
bayi / mağaza ve restaurant gibi hizmet sunan mekanların tutumunu ev sahipliğine dönüştürmektir.

PROJE ÖNCESİNDE


Hizmet Anında Profesyonellik / Proje Öncesi

gibi çalışmalar yapılarak kurum çalışanlarının proje için hazırlanması ve projeden elde edilecek verimin en üst düzeye çıkması hedeflenmektedir.

PROJE ANINDA


Hizmet Anında Profesyonellik / Proje Öncesi

gibi çalışmalar yapılarak bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenmekte, katılımcıların proje boyunca edindiği bilgilerin iş hayatına daha kolay aktarılması ve anında uygulanması hedeflenmektedir.

PROJE SONRASINDA


Hizmet Anında Profesyonellik / Proje Öncesi

gibi çalışmalar yapılarak çalışan memnuniyetindeki değişim gözlemlenmekte ve yönetim ile bilgi paylaşımı yapılarak maksimum fayda elde edilmektedir. Sonrasında gerçekleştirilen ETS (Eğitim Takip Sistemi) çalışmaları ile verilen bilgilerin iş hayatına aktarılması sağlanmakta ve katılımcılar ile paylaşımda bulunularak edindikleri bilgiler ışığında davranış değişikliği kazandırmak amaçlanmaktadır.