Koçluk

Koçluk hizmetlerimiz ile bireylere / yöneticilere SMART hedefler belirlemeleri, kendi belirledikleri hedeflere ulaşabilmeleri, gelişim ve değişim yolunda motive olarak kararlılıkla yürüyebilmeleri için destek oluyoruz.

Koçluk seanslarımızda, doğru ve güçlü sorular sorarak bireylerin içlerindeki zengin kaynağa ve potansiyele ulaşmalarını sağlıyoruz.

Bireysel, Yönetsel ve İşyeri Koçluğu olarak gruplandırdığımız koçluk hizmetlerimiz ile koçluk alan kişilerde aşağıdakileri hedefliyoruz.

kocluk