EĞİTİM TAKİP SİSTEMİ (ETS)

Eğitim Takip Sistemi (ETS), Eğitim Programlarının etki, katma değer ve faydasının uzun süreli olması için tasarlanmış bir Indus Consulting hizmetidir. Programlar tamamlandıktan 1 ay sonra ETS çalışmaları başlatılır. 3 ile 6 ay arasında devam ettirilir.

Eğitim Takip Sistemi