task

[ppmaccordion][ppmtoggle title=”Strateji ve Yönetim Danışmanlığı”]
Strateji Belirleme & Netleştirme
Klasik Strateji ( Büyüme Odaklı )
Uyumlu Strateji ( Hız Odaklı )
Liderlik Stratejisi ( Güçlü Olma )
Entegrasyon Stratejisi ( Çok Boyutlu Olma )
Sürdürülebilir Strateji ( Yaşayan, Öğrenen )
[/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”İş Modeli Geliştirme Yönetim Danışmanlığı”]
İş Modelini Tanımlama
İş modelinin Yapı Taşlarını Belirleme
İş Modelinin Tasarlama
İş Modelinin Değerlendirilmesi
[/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”Organizasyonel Analiz & Teşhis”]
Organizasyon Düzeyinde Teşhis
Takım Düzeyinde Teşhis
Birey Düzeyinde Teşhis
[/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”Süreç Yönetim Danışmanlığı”]
İş Süreçleri Yönetimi ( BPM)
Dizayn
Modelleme
Uygulama
İzleme
Optimizasyon
İş süreçlerinin İyileştirilemesi ( BPI)
Mevcut Durum Analizi
Süreç adımlarında değişiklikler yaparak, katma değerli olmayan adımları ve bürokrasiyi azaltmak
Süreç adımlarının etkinliğinin ölçümlenmesi
İş Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması ( BPR)
İyileştirme sonrası süreçlerin yeniden tasarlanması ve katkıya hizmet edecek şekilde KPI’lara bağlanması ve izlenmesi
[/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”Aile Şirketleri Yönetim Danışmanlığı”]AŞ&K Modeli[/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”Pazarlama & Satış Yönetim Danışmanlığı”]
The market – overview
Customer segmentation
Marketing strategy
Key influencers
Competitive analysis
Advertising and promotion
Sales and distribution
[/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”Tuquality Yönetim Danışmanlığı”]
Turquality Ön Değerlendirme Yönetim Danışmanlığı
Mevcut Durum Analizi
Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
Kurumsal dönüşüm ve Yapılandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
[/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”Stratejik Plan ve Yol Haritası Oluşturma Danışmanlığı”]
Mevcut Durum Analizi
İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi
Stratejik Planının ve Yol Haritasının Oluşturulması
[/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı”][/ppmtoggle]
[ppmtoggle title=”Assesment Centre Uygulamaları”][/ppmtoggle]
[/ppmaccordion]