task

Strateji ve Yönetim Danışmanlığı

Strateji Belirleme & Netleştirme
Klasik Strateji ( Büyüme Odaklı )
Uyumlu Strateji ( Hız Odaklı )
Liderlik Stratejisi ( Güçlü Olma )
Entegrasyon Stratejisi ( Çok Boyutlu Olma )
Sürdürülebilir Strateji ( Yaşayan, Öğrenen )

İş Modeli Geliştirme Yönetim Danışmanlığı

İş Modelini Tanımlama
İş modelinin Yapı Taşlarını Belirleme
İş Modelinin Tasarlama
İş Modelinin Değerlendirilmesi

Organizasyonel Analiz & Teşhis

Organizasyon Düzeyinde Teşhis
Takım Düzeyinde Teşhis
Birey Düzeyinde Teşhis

Süreç Yönetim Danışmanlığı

İş Süreçleri Yönetimi ( BPM)
Dizayn
Modelleme
Uygulama
İzleme
Optimizasyon
İş süreçlerinin İyileştirilemesi ( BPI)
Mevcut Durum Analizi
Süreç adımlarında değişiklikler yaparak, katma değerli olmayan adımları ve bürokrasiyi azaltmak
Süreç adımlarının etkinliğinin ölçümlenmesi
İş Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması ( BPR)
İyileştirme sonrası süreçlerin yeniden tasarlanması ve katkıya hizmet edecek şekilde KPI’lara bağlanması ve izlenmesi

Aile Şirketleri Yönetim Danışmanlığı

AŞ&K Modeli

Pazarlama & Satış Yönetim Danışmanlığı

The market – overview
Customer segmentation
Marketing strategy
Key influencers
Competitive analysis
Advertising and promotion
Sales and distribution

Tuquality Yönetim Danışmanlığı

Turquality Ön Değerlendirme Yönetim Danışmanlığı
Mevcut Durum Analizi
Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
Kurumsal dönüşüm ve Yapılandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Stratejik Plan ve Yol Haritası Oluşturma Danışmanlığı

Mevcut Durum Analizi
İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi
Stratejik Planının ve Yol Haritasının Oluşturulması

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Assesment Centre Uygulamaları